WLS pracuje -
naprosto bezvadně.

Kvalita, moderní technika a životní prostředí jsou pro nás velmi důležité. Vedle přísných a velmi náročných auditů prováděných našimi zákazníky, mezinárodních a neohlášených interních auditů WLS se necháváme certifikovat externími osvědčeními.

Skupina WLS je držitelem následujících certifikátů:

  • ISO 9001
  • ISO 22000
  • IFS Logistics
  • OHSAS 18001
  • ISO 14001
  • COR Certificate of Registration