Logistika je opakem náhody:
Kvalita a bezpečnost u WLS.

Náš úspěch závisí na spokojenosti a obchodním úspěchu našich zákazníků. Být spolehlivým partnerem je jeden z našich nejvyšších cílů. Základem našich obchodních procesů jsou interní a externí ukazatele kvality. Garantujeme kvalitu našich služeb podle Vašich individuálních požadavků, které si s Vámi předem dohodneme. Produktivní spolupráce s našimi zákazníky je pro nás důležitá.

Pro zabezpečení požadované kvality, jsme vytvořili silně procesně řízenou organizaci – permanentně probíhá kontrola dobře motivovanými zaměstnanci. Přesná organizační schémata a popisy pracovních činností jsou vytvořeny tak, aby oblasti zodpovědností a kompetencí byly pro každého zaměstnance jasné a srozumitelné. Hlavní obchodní procesy jsou stanoveny písemně. Každé oddělení má jasné cíle, které jsou odvozeny z firemní strategie a společně dohodnuty. Dosažení cílů se má uskutečnit za dodržení našich hodnot a společně vypracované firemní kultury.

Spolupracujeme na kvalitě a bezpečnosti

Každý zaměstnanec přispívá na svém pracovišti k naplnění naší politiky kvality. Je proto úkolem našich zaměstnanců, aby udržovali vysoce kvalitní úroveň servisu orientovanou na zákazníka. Místa vykazující potenciál k výskytu chyb mají být včas identifikována a označena. Kvalita našich služeb závisí do značné míry na motivaci a kvalifikaci našich zaměstnanců, komunikaci na všech úrovních a kvalitě našich pracovních prostředků a procesů.

Vzdělávání a odborná příprava našeho týmu, otevřená kultura komunikace a vedení stejně jako vytvoření vhodné a bezpečné pracovní infrastruktury mají u nás velkou váhu a vysokou prioritu. Snaha o kvalitu a výkonnost stále pokračuje. Proto je podpora povědomí o kvalitě a požadavek optimalizace ve všech oblastech podnikání a u všech našich zaměstnanců prioritním úkolem vedení.

Toto porozumění začíná od samotných pohovorů se zaměstnanci až po oblast IT, od nejrůznějších podnikových procesů a infrastruktur a konečně ke kvalitě výrobku a bezpečnosti. Na základě této politiky jakosti vyvíjíme cíle a programy, zajišťujeme jejich stálý rozvoj a dosahujeme tím neustálého zlepšování našich služeb.

Výsledek našeho snažení: každoročně jsme auditováni dle přísných kritérií mezinárodními společnostmi a to s velmi pozitivními výsledky.

Kromě toho jsou u WLS prováděny přísné kontroly přístupu do budov pomocí kamerového systému, nepřetržitou ostrahou objektu v oploceném areálu, který je zabezpečen poplašným signalizačním zařízením.