Preprava s WLS:
Bezpečné prekonávanie vzdialeností.

Aj pri preprave Vášho tovaru je WLS partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Zásielky prepravujeme cez strategicky umiestnené cross-docking platformy, a tak Vám môžeme ponúknuť lacnú a spoľahlivú prepravu tovaru, a to v oblasti čiastkového, ako aj kompletného nákladu.

V našom modernom vozovom parku, ktorý vieme v závislosti od trhovej situácie a sezóny doplniť dodatočnými prepravcami, disponujeme aj nákladnými automobilmi s pohonom na zemný plyn. Pretože len kombináciou efektivity a otvorenosti novým technológiám môžeme dosiahnuť dôležitý cieľ: zladenie obchodných záujmov s udržateľnosťou výsledkov.

Prečo je WLS správnym partnerom pre prepravu Vášho tovaru:

  • Strategicky rozmiestnené cross-docking platformy
  • Moderný vozový park ako odporúčanie pre Vaše produkty
  • Vysoká flexibilita a efektivita vďaka možnosti nasadenia externých partnerov
  • Nákladné automobily poháňané zemným plynom
  • Možnosť vlakovej prepravy
  • Možnosť zabezpečenia dodatočných bezpečnostných systémov, ako elektronicky zapečatenú ložnú plochu, satelitne strážený náklad a pod.
  • Možnosť využitia Tracking & Tracing

Máte otázky alebo sa chcete presvedčiť priamo na mieste?
Kontaktujte nás – alebo si s nami dohodnite nezáväzné stretnutie!