Weindel Logistik Service:
WLS – Meets Your Needs

Obchodný úspech WLS závisí aj na tom, ako sa nám darí vytvárať synergie pre našich zákazníkov. Samozrejme požiadavky podnikov sú aj v detailoch veľmi odlišné. Preto koncipujeme osobité outsorcingové projekty, ktoré aj realizujeme. Obzvlášť prepájanie prepravy, skladových kapacít a copackingových služieb „pod jednou strechou“ umožňuje WLS vysokú flexibilitu a pri kapacitných a objednávkových výkyvoch rýchlo reagovať v čase. Takáto škála dosiahnutých výsledkov vytvára v konečnom dôsledku výhodu vo výkonnosti a cene pre našich zákazníkov.

WLS sa usiluje splniť jednoduchú, ale pre mnohé podniky dôležitú zásadu: Orientujeme naše konanie na požiadavky našich zákazníkov – a nie na vlastné pohodlie.
Alebo inak povedané: WLS Meets Your Needs!

Nájsť individuálne logistické riešenia Vašich osobitých, špecifických a jedinečných požiadaviek – to je prvoradým cieľom Skupiny WLS. Nezáleží na type úlohy: vybavíme ju s plným nasadením, zodpovedne, nápadito a flexibilne. Pri každej činnosti sa usilujeme prekonať Vaše očakávania!
Tým Vám umožníme nájsť si čas na to podstatné: sústrediť sa na Vašu hlavnú činnosť.

Naša filozofia?
Zodpovedne vyhovieť vysokým nárokom!

Našim cieľom je vždy ponúkať vynikajúce služby a preberať zodpovednosť za našich zákazníkov a ich značky. Vo veľkej miere sa stotožňujeme s požiadavkami, ktoré kladiete na Váš produkt a jeho pozíciu v Supply Chain.

Vysoké požiadavky, ktoré si kladieme dosahujeme týmto spôsobom:

 • Štíhla a efektívna organizačná štruktúra s vedením priamo na mieste
 • Motivovaný a zohratý tím odborných spolupracovníkov ako základ spoločného úspechu
 • Férový prístup k zamestnancom – bez kompromisov
 • Optimálna poloha s výbornou infraštruktúrou, nízkou premávkou a priamym diaľničným spojením
 • Dlhoročné skúsenosti s náročnými klientmi
 • Záruka kvality vďaka certifikovaným procesom (IFS Logistics und ISO 22000)
 • Vlastné riešenia v oblasti informačných technológií, na presné pokrytie Vašich potrieb
 • Zodpovedný prístup k našim spolupracovníkom, životnému prostrediu a k spoločnosti
 • Individuálne riešenia v oblasti skladovania, copackingu a dopravy
 • Dôraz na blízkosť k zákazníkom a dlhodobé partnerstvá
 • Najskôr človek, potom produkt a až potom snaha o zisk
 • Spoločný hodnotový systém a spísaná firemná kultúra z nás robia hodnotovo orientovanú spoločnosť
 • Otvorenosť novým cestám s kreativitou a nápaditosťou
 • Stredobodom je praktické uskutočňovanie kompetencií

Základ nášho úspechu sú naši spolupracovníci, ktorým patria vďaka a uznanie. Vyžadujeme a cielene podporujeme ich odbornosť a okrem odbornej kvalifikácie kladieme dôraz aj na ďalšie vlastnosti: stabilitu, nasadenie a otvorenosť. Naša firemná kultúra sa vyznačuje vzájomným úctivým zaobchádzaním. Usilujeme o kontrolovaný rast a neustály rozvoj – tak, aby sa ani téma „udržateľnosti“ nestratila z dohľadu.

Politika IMS