Logistika je opakom náhody:
Kvalita a bezpečnosť vo WLS.

Náš úspech stojí a padá spolu so spokojnosťou a obchodným úspechom našich zákazníkov. Byť spoľahlivým partnerom je jeden z našich najhlavnejších cieľov. WLS žije denne internými a externými kvalitatívnymi normami a obchodnými procesmi. Garantujeme kvalitu našich služieb zodpovedajúcu Vašim individuálnym požiadavkám, na ktorých sa vopred dohodneme. Produktívna spolupráca s našimi zákazníkmi je pre nás dôležitá.

Požadovanú kvalitu Vám zaručí silná projektovo orientovaná organizácia, ktorú sme vyvinuli – permanentný dohľad vykonávajú dobre motivovaní spolupracovníci. Vďaka podrobným organizačným schémam a popisom činností je pole zodpovednosti a kompetencií pre každého zamestnanca vymedzené a hlavné obchodné procesy sú písomne stanovené. Každé oddelenie má jasné ciele, ktoré sú odvodené od firemnej stratégie, a na ktorých sme sa spoločne dohodli. Zabezpečenie cieľov sa má dosiahnuť na základe dodržiavania našich hodnôt a spoločne vypracovanej firemnej kultúry.

Spolupráca pri kvalite a bezpečnosti

Každý spolupracovník prispieva na svojom pracovnom mieste k naplneniu našej politiky kvality. Je preto úlohu našich spolupracovníkov udržiavať vysokohodnotnú a zákaznícky orientovanú úroveň služieb. Potenciálne chyby sa majú dostatočne skoro rozpoznať a odhaliť. Kvalita našich služieb závisí v podstatnej miere od motivácie a kvalifikácie našich zamestnancov, komunikácie na všetkých úrovniach a kvality nášho pracovného materiálu a procesov.

Vyškolenie a ďalšie vzdelávanie nášho tímu, kultúra otvorenej komunikácie a vedenia, pripravenosť vhodnej a bezpečnej pracovnej infraštruktúry majú u nás vysoké postavenie. Snaha dosahovať kvalitu a výkonnosť pokračuje ďalej. Preto je podporovanie povedomia o kvalite a požadovanie optimalizácie vo všetkých oblastiach podnikania u všetkých spolupracovníkov primárnou úlohou vedenia.

Toto pochopenie siaha od rozhovorov so spolupracovníkmi až k oblasti IT, od najrozličnejších podnikových procesov a infraštruktúr k hygiene, a nakoniec k produktovej kvalite a bezpečnosti. Na základe tejto politiky kvality vyvíjame ciele a programy, zabezpečujeme ich neustále napredovanie a dosahujeme nimi plynulé zlepšovanie našich služieb .

Výsledok našej snahy: veľmi pozitívne výsledky každoročného prísneho auditu medzinárodných spoločností, o ktoré sa staráme.

Okrem toho sú vo WLS prísne kontroly pri vstupe do budovy, kamerový systém a 24-hodinová strážna služba v oplotenom areáli, ktorý je chránený bezpečnostným systémom.