Partnersky a so systémom:
Takto pracuje WLS pre svojich zákazníkov.

Naša pracovná činnosť je v skutku prepracovaná a hlavne premyslená. K logistickým požiadavkám pristupujeme skutočne premyslene, dôvtipne a systematicky. Pracujeme s efektívnym systémom tovarového hospodárstva, ktorý náš tím skúsených programátorov niekoľko rokov vyvíjal a zlepšoval. Tento systém neustále vylepšujeme a prispôsobujeme špecifickým potrebám našich klientov.

Od digitálneho zadávania zákaziek, cez bezpapierové vychystávanie tovaru až po dokonalé spätné sledovanie toku tovaru:
Náš softvér podporuje skenovanie a technológiu čiarových kódov a spĺňa moderné logistické požiadavky.
Náš systém tovarového hospodárstva ponecháva tiež priestor na presadenie špeciálnych individuálnych požiadaviek našich zákazníkov. Vo WLS je IT tvorené procesmi – nie naopak. Tak sa tvorí efektívnosť!

Samozrejme, je možné systém kedykoľvek prepojiť s Vaším informačným systémom. Všetky WLS pobočky sú poprepájané a pracujú na spoločnej platforme – to prináša dôležité synergie v oblasti hardvéru a zníženie nákladov na vývoj softvéru.

Napriek podpore získanej modernou technikou a automatizáciou základných procesov je v centre osobná spolupráca a individuálne riešenie problémov.