Společně pro lepší budoucnost

Prostřednictvím naší ekologické politiky definujeme pro všechny naše společnosti principy našeho jednání s ohledem na ochranu životního prostředí. Tato ekologická politika je závazná pro všechny zaměstnance. Přírodu a lidské společenství chápeme jako součást globálního ekosystému, jehož rovnováhu musíme za každou cenu zachovat.

 

Ve WLS ...

... usilujeme o trvalou udržitelnost.
... považujeme ochranu životního prostředí za životně důležitou záležitost.
... u všech zaměstnanců posilujeme smysl pro odpovědnost za životní prostředí.
... snižujeme nebezpečí a rizika plynoucí z našich produktů, a sice za účelem ochrany našich zaměstnanců, rezidentů, zákazníků i životního prostředí.
... si zavazujeme naše dodavatele k dodržování našich bezpečnostních, hygienických i ekologických standardů.
... se zdroji nakládáme cíleně a šetrně.
... aplikujeme systém environmentálního managementu, přičemž nás nezávislí znalci podrobují pravidelným kontrolám.
... neseme odpovědnost za naše obchodní partnery i naše zaměstnance.
... si stanovujeme a každoročně realizujeme nové a konkrétní environmentální cíle.
... informujeme každého zaměstnance o významu jeho činnosti pro dosažení těchto cílů.
... provádíme controlling naší „ekologické bilance“ a pravidelně analyzujeme důsledky svého jednání.
... přenášíme myšlenky a úsilí vynakládané za účelem ochrany životního prostředí i na naše zákazníky a dodavatele.
... uplatňujeme při výběru naší infrastruktury dle možností pouze kapacity šetrné k životnímu prostředí.
... investujeme do technologií, které přinášejí vysoký bezpečnostní standard i energetickou efektivitu.

Již realizovaná opatření

  • Zařízení využívající systém chlazení „free cooling“
  • Moderní a energetické účinná zařízení pro vytápění a klimatizaci (pole zemních sond)
  • Vlastní fotovoltaická zařízení (cílem je energetická soběstačnost!)
  • Tahače nahradily terminálové tahače (MAFI)
  • Nákladní elektromobily (nákladní vozidla) 
  • Změna osvětlení v halách - přechod na diodová osvětlovací tělesa
  • Bezdotykové umyvadlové baterie (pohybové senzory)
  • Osvětlení ovládané pohybovými senzory
  • Tiskárna etiket s optimalizací barvicí pásky
  • Snížení spotřeby papíru prostřednictvím digitalizace