Distribúcia - Nájdeme si cestu

Aj pri preprave vášho tovaru vám poskytujeme najvyššiu kvalitu. Naša motivácia? Zosúladiť ekonomické záujmy s otázkou trvalej udržateľnosti. Preto máme vo vozovom parku aj nákladné autá s pohonom na zemný plyn a testujeme elektrické vozidlá

 

Ein Känguru in einer Wiese.

S veľkou odbornosťou
z bodu A. do B.

Dostaneme sa všade

Kombinujeme zásielky prostredníctvom strategicky umiestnených cross dockingových platforiem a ponúkame vám tak ekonomickú, ekologickú a spoľahlivú prepravu tovaru v oblasti kusových aj kompletných zásielok. Využívame pri tom svoj vlastný vozový park, ako aj regionálnych cargo partnerov, ktorým dôverujeme – ako pre balíkovú službu (B2C), tak pre dodávky zo skladu WLS pre firemných zákazníkov.

Najdôležitejšie výhody na jednom mieste:

  • Strategicky umiestnené cross docking platformy
  • Moderný vozový park pre široké využitie, ktorý je možné v prípade potreby doplniť externými dopravcami
  • Na želanie bezpečnostné systémy, ako sú elektronicky zapečatené zámky na bočných stenách, dodávky monitorované satelitom atď.
  • Nákladné vozidlá poháňané zemným plynom v našom vozovom parku
  • Voliteľné sledovanie Tracking & Tracing
  • B2C dodávky / balíková služba

Kontaktujte nás