Má to systém

Od digitálneho zadávania objednávok po bezpapierové vychystávanie objednávok až po sledovanie toku tovaru: náš softvér je jeden z najmodernejších.

Clownfisch in Koralle.

Pracujeme s vlastným systémom skladového hospodárstva, ako aj so systémami tretích strán, ktoré sa neustále vyvíjajú a prispôsobujú požiadavkám našich zákazníkov. Lokality WLS sú prepojené a majú prístup do spoločného dátového centra.

Systémy sa neustále prispôsobujú špecifickým potrebám našich zákazníkov a neustále sa vyvíjajú.

Od digitálneho zadávania objednávok cez bezpapierové vychystávanie až po kompletné spätné sledovanie tovaru: Náš softvér podporuje technológie skenovania čiarových kódov a spĺňa požiadavky modernej logistiky. Zároveň však ponecháva aj dostatok priestoru na realizáciu individuálnych, špeciálnych a niekedy veľmi rôznorodých požiadaviek zákazníkov. Vo WLS procesy určujú IT – a nie naopak. To prináša efektivitu!

Samozrejme je možné aj pripojenie na váš existujúci systém.

Bezpečnostné výhody na jednom mieste

  • Moderné a flexibilné hardvérové a softvérové systémy vo vlastníctve skupiny WLS
  • Redundantné a zálohovacie systémy dát
  • Žiadne externé spracovanie údajov
  • Najmodernejšie firewally
  • Monitorovanie 24 / 7 

Ochrana údajov

Zodpovedným orgánom v zmysle zákonov o ochrane údajov, najmä všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), je WLS Weindel Logistik Service GmbH. WLS právne záväzným spôsobom vyhlasuje, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovania v súlade s článkom 32 GDPR.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.