Kvalita? Ale samozrejme!

Spolupráca s našimi zákazníkmi založená na dôvere je pre nás dôležitá. Preto sa pri svojej práci spoliehame na interné a externé štandardy kvality, ktoré naši zamestnanci neustále kontrolujú.

Erdmännchen in der Natur.

PREDVÍDAVÁ
POLITIKA KVALITY
vo všetkých oblastiach podnikania.

WLS pracuje naozaj výnimočne.

Cielené vzdelávanie a ďalší rozvoj nášho tímu, bezpečná pracovná infraštruktúra a otvorená kultúra riadenia sú základom - presné organizačné schémy zabezpečujú jasné oblasti zodpovednosti.
To, že bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou, dokazujú početné certifikáty: Rok čo rok sme veľmi pozitívne hodnotení medzinárodnými spoločnostami podľa ich najprísnejších kritérií.

Okrem veľmi náročných auditov zo strany zákazníkov, ako aj neohlásených, medzinárodných interných auditov WLS, sme pravidelne certifikovaní aj externými spoločnosťami.